Araç Değer Kaybı Başvuru DilekçesiAraç değer kaybının sigorta şirketince ödenmesi için sigorta şirketine bir başvuru gerçekleştirmek gerekmektedir. Bu başvuruya ilişkin örnek araç değer kaybı başvuru dilekçesi aşağıdadır. Aşağıda bulunan araç değer kaybı başvuru dilekçesi tarafımızca hazırlanmış bir örnek olup herhangi bir hukuki sorumluluk tarafımızca kabul edilmemektedir.

 

 

……………………..SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

Başvuran: Ad Soyad
TC           :  1111111111111
Adres      :

Konu       : 34 xx 0000 plakalı araç sürücü Ad Soyad’ın aracıma çarpması neticesinde araçta ortaya çıkan değer kaybı tutarında maddi tazminatın ödenmesi talebidir.

 

Kusurlu Araç Bilgileri
Plaka No:
Poliçe No:
Poliçe Tarihleri:
Kaza Tarihi:

Açıklamalar:

Olay tarihinde ……… plakalı araç sürücüsü, ……..plakalı aracıma çarparak aracımın maddi hasara uğramasına ve dolayısıyla araç değer kaybı oluşmasına neden olmuştur. İncelenen TRAMER kayıtlarına göre, iş bu kazada  ……v plakalı araç sürücüsünün, kazanın oluşmasında ve dolayısıyla aracımda oluşan hasar ile buna bağlı olan araç değer kaybında %100 oranında kusurlu olduğu tespit edilmiştir.

2198 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ile Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tebliği ve diğer alt mevzuat gereğince aracımda oluşan araç değer kaybından, kazada kusuru bulunan ……. plakalı araç adına, kaza tarihinde geçerli olan, ……… nolu ZMM sigortasını düzenlemiş bulunan sigorta şirketiniz sorumludur.

Talep- Sonuç: Yukarı belirtilen nedenlerle, mevzubahis kazada, aracımın değer kaybına uğramış olması sebebiyle, uğramış olduğum maddi zararın, poliçe limitleri dahilinde 15 gün içinde belirtmiş olduğum banka hesabına ödenmesini talep eder; aksi takdirde aleyhinize diğer kanuni yollara başvuracağımı ihtar ederim. TARİH

 

Ad Soyad
İmza

EKLER:

  1. Kaza Tespit Tutanağı
  2. Onarım Faturası
  3. Kaza ve Onarım Fotoğrafları
  4. Ruhsat Fotokopileri
  5. Tramer Kayıtları
  6. Kusurlu Karşı Araç Sigorta Poliçesi

 

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Araç Değer Kaybı Danışmanı’nın yazılı içeriklerinin tamamı korunmaktadır!