11Nis 2019
yargitay-arac-deger-kaybi

17. Hukuk Dairesi      2016/3662 E. , 2019/342 K. (Yargıtay: İş Gücü Kaybı – Maddi Tazminat – Trafik Kazası – Yaralama)   “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm davacılar vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: – […]

09Nis 2019
arac-alim-satimi-yargitay

13. Hukuk Dairesi         2016/17535 E.  ,  2019/824 K. (Yargıtay: Araç Alım Satımı – Tüketici – Ayıplı Mal – Görevli Mahkeme)   “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi […]

07Nis 2019
arac-deger-kaybi-trafik-kazasi-davasi-hizmet-kusuru-avukat

Danıştay 15. Daire Başkanlığı         2016/445 E.  ,  2017/2348 K. (Danıştay: Araç Değer Kaybı – Hizmet Kusuru – Trafik Kazası) “İçtihat Metni” T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2016/445 Karar No : 2017/2348 Temyiz Eden (Davalı) : Vekili : Karşı Taraf (Davacı) : Vekili : İstemin Özeti : […]

05Nis 2019
cekici bedeli-ankara avukat-dava

17. Hukuk Dairesi         2016/4299 E.  ,  2019/546 K. (Yargıtay: Araç Değer Kaybı – Çekici Bedeli – Hasar)   “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki maddi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A […]

07Nis 2018
idarenin-hizmet-kusuru-arac-deger-kaybi-hasar-bedeli-danistay

Danıştay 15. Daire Başkanlığı         2017/1358 E.  ,  2017/5064 K. “İçtihat Metni” T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2017/1358 Karar No : 2017/5064 Temyiz Eden (Davalı) : Karşı Taraf (Davacı) : Vekili : İstemin Özeti :Davacıya ait 63 VA 188 plakalı aracın Diyarbakır Fakülte Yolu kavşağında 29/06/2011 tarihinde […]

05Nis 2018
belediye-idare-hizmet-kusuru-gorevli-mahkeme-idari-yargı-hasar-bedeli

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi emsal kararında davalı belediyenin eylemini bir hizmet kusuru olarak değerlendirerek görevli yargı merciinin adli yargının olmayıp idari yargının görevli olduğunu ve uyuşmazlığın tam yargı davası ile çözümlenmesi gerektiğini aktarmıştır. 17. Hukuk Dairesi         2017/73 E.  ,  2017/5469 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; […]

WhatsApp chat WhatsApp Danışma - Başvuru Hattı