Araç Değer Kaybı Yargıtay İçtihatları

Araç Değer Kaybı İçtihatları

Araç değer kaybı hakkındaki Yargıtay içtihatları, emsal kararlar bu kategori altında toplanmaktadır.

07Nis 2018
idarenin-hizmet-kusuru-arac-deger-kaybi-hasar-bedeli-danistay

Danıştay 15. Daire Başkanlığı         2017/1358 E.  ,  2017/5064 K. “İçtihat Metni” T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2017/1358 Karar No : 2017/5064 Temyiz Eden (Davalı) : Karşı Taraf (Davacı) : Vekili : İstemin Özeti :Davacıya ait 63 VA 188 plakalı aracın Diyarbakır Fakülte Yolu kavşağında 29/06/2011 tarihinde […]

05Nis 2018
belediye-idare-hizmet-kusuru-gorevli-mahkeme-idari-yargı-hasar-bedeli

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi emsal kararında davalı belediyenin eylemini bir hizmet kusuru olarak değerlendirerek görevli yargı merciinin adli yargının olmayıp idari yargının görevli olduğunu ve uyuşmazlığın tam yargı davası ile çözümlenmesi gerektiğini aktarmıştır. 17. Hukuk Dairesi         2017/73 E.  ,  2017/5469 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; […]

13Şub 2018
yargitay-emsal-karar-deger-kaybi-kazanc-kaybi-hasar-bedeli

17. Hukuk Dairesi         2016/19965 E.  ,  2017/10992 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı … tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A R A R – Davacı vekili dava dilekçesinde; 03/11/2014 tarihinde […]

31Oca 2018
yargıtay arac deger kaybi

17. Hukuk Dairesi         2016/19782 E.  ,  2017/10587 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne,dair verilen hükmün süresi içinde davalı … tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: -K A R A R- Davacı vekili özetle: davalı …’in maliki olduğu, davalı şirkete […]

25Oca 2018
yargitay-arac-deger-kaybi-kiralik-arac-kusurlu

Aşağıda bulunan Yargıtay kararında; kiralama şirketinin her ne kadar kiraya vermiş olduğu aracın kaskosunu yapmamış olsa da; kiralayanın gerçekleştirmiş olduğu kazada %100 kusurlu olması, sözleşmede kiralayanın %100 kusurlu olduğu hallerde ortaya çıkan zararın kendi sorumluluğunda olduğu, sigorta şirketlerine başvuruda bulunulmayacağı belirtildiğinden  ortaya çıkan zararın da kiralayan tarafından karşılanması gerektiği belirtilmiştir. Aksi yönde karar kuran yerel […]

14Oca 2018
yargitay-bilirkisi-raporu-arac-deger-kaybi

Yargıtay; araç değer kaybı tazminatı davalarında, araç değer kaybı yeterli bilirkişi incelemesi sonucunda tespit edilerek karara bağlanmalıdır. Aksi takdirde eksik bilirkişi incelemesi ile verilecek olan karar bozma sebebidir. Somut vakada görüldüğü üzere araç değer kaybı talep eden davacının aracı daha önceden başka bir kazaya karışmıştır ancak daha önceki kazaların durumu aracın almış olduğu hasar vb. […]

13Oca 2018
arac-deger-kaybi-yargitay-gorevli-mahkeme

Bu Yargıtay emsal kararında; araç değer kaybı tazminatının esasında bir haksız fiilden kaynaklı tazminat talebi olduğu ve görevli mahkemenin asliye hukuk mahkemesi olduğuna ilişkindir.   3. Hukuk Dairesi         2017/13836 E.  ,  2017/13220 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın görev yönünden usulden reddine yönelik olarak verilen […]

12Ara 2017
arac-deger-kaybi-isci-kavolma-is-akdi-fesih

Araç değer kaybı ile ilgili olarak iş hayatında pek çok soru çalışanların kafasını karıştırıyor. Özel sektörde bilindiği üzere bazı çalışanlara şirket tarafından araç veriliyor. Bu konuda da merak edilen sorulardan biri çalışan kişi şirket arabasıyla kaza yapar ve araç değer kaybına uğrarsa işten çıkarılabilir mi? Araç değer kaybı işçiden talep edilebilir mi? İşçi, Trafik Kazası, […]

09Kas 2017
yargıtay arac deger kaybi

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/18030E., 2016/5795K. Ve 11.05.2016 tarihi emsal kararı şu şekildedir:   Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R- Davacılar vekili, davalı …’ne zmms poliçesi ile sigortalı […]

04Eki 2017
danıştay değer kaybı avukat

Danıştay: Mülkiyet Değişikliği Araç Değer Kaybınının Tahsili Engellemez Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Genel Şartları Tebliği’nin bazı maddelerinin yürütmesini durdurdu. Ankara Barosu Başkanlığı, Resmi Gazete’de 14 Mayıs 2015’te yayınlanarak yürürlüğe giren Tebliğ’in bazı maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştayda dava açmıştı. Danıştay 15. Dairesi, Tebliğ’in iptali istenen bazı […]

  • 1
  • 2
error: Araç Değer Kaybı Danışmanı’nın yazılı içeriklerinin tamamı korunmaktadır!
WhatsApp chat Araç Değer Kaybı Danışmanı WhatsApp