Tag Archives: araç değer kaybı ankara

Danıştay 15. Daire Başkanlığı         2016/445 E.  ,  2017/2348 K. (Danıştay: Araç Değer Kaybı – Hizmet Kusuru – Trafik Kazası) “İçtihat Metni” T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2016/445 Karar No : 2017/2348 Temyiz Eden (Davalı) : Vekili : Karşı Taraf (Davacı) : Vekili : İstemin Özeti : […]

17. Hukuk Dairesi         2016/4299 E.  ,  2019/546 K. (Yargıtay: Araç Değer Kaybı – Çekici Bedeli – Hasar)   “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki maddi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A […]

15.03.2019 Cuma günü yayınlanan ilk yazımızda araç değer kaybı tazminatının ne olduğu ve bu tazminatın belirlenmesindeki kriterler üzerinde durmaya çalışmıştık. Bugünkü yazımızda ise araç değer kaybı tazminatının kim tarafından hesaplandığı, kimlere başvuru yapılabileceği ve yasal sürecin nasıl işlediği üzerinde durmaya çalışacağız. Araç değer kaybı tazminatının bir haksız fiil tazminatı olduğunu dünkü yazımızda izah etmiştik. 2918 […]

WhatsApp chat WhatsApp Danışma - Başvuru Hattı