Tag Archives: araç değer kaybı davası idare

Danıştay 15. Daire Başkanlığı         2016/445 E.  ,  2017/2348 K. (Danıştay: Araç Değer Kaybı – Hizmet Kusuru – Trafik Kazası) “İçtihat Metni” T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2016/445 Karar No : 2017/2348 Temyiz Eden (Davalı) : Vekili : Karşı Taraf (Davacı) : Vekili : İstemin Özeti : […]

WhatsApp chat WhatsApp Danışma - Başvuru Hattı