Tag Archives: araç değer kaybı yargıtay içtihadı

13. Hukuk Dairesi         2016/17535 E.  ,  2019/824 K. (Yargıtay: Araç Alım Satımı – Tüketici – Ayıplı Mal – Görevli Mahkeme)   “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi […]

Aşağıda bulunan Yargıtay kararında; kiralama şirketinin her ne kadar kiraya vermiş olduğu aracın kaskosunu yapmamış olsa da; kiralayanın gerçekleştirmiş olduğu kazada %100 kusurlu olması, sözleşmede kiralayanın %100 kusurlu olduğu hallerde ortaya çıkan zararın kendi sorumluluğunda olduğu, sigorta şirketlerine başvuruda bulunulmayacağı belirtildiğinden  ortaya çıkan zararın da kiralayan tarafından karşılanması gerektiği belirtilmiştir. Aksi yönde karar kuran yerel […]

Bu Yargıtay emsal kararında; araç değer kaybı tazminatının esasında bir haksız fiilden kaynaklı tazminat talebi olduğu ve görevli mahkemenin asliye hukuk mahkemesi olduğuna ilişkindir.   3. Hukuk Dairesi         2017/13836 E.  ,  2017/13220 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın görev yönünden usulden reddine yönelik olarak verilen […]

WhatsApp chat WhatsApp Danışma - Başvuru Hattı