Tag Archives: araç değer kaybı yargıtay

17. Hukuk Dairesi         2016/19782 E.  ,  2017/10587 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne,dair verilen hükmün süresi içinde davalı … tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: -K A R A R- Davacı vekili özetle: davalı …’in maliki olduğu, davalı şirkete […]

Aşağıda bulunan Yargıtay kararında; kiralama şirketinin her ne kadar kiraya vermiş olduğu aracın kaskosunu yapmamış olsa da; kiralayanın gerçekleştirmiş olduğu kazada %100 kusurlu olması, sözleşmede kiralayanın %100 kusurlu olduğu hallerde ortaya çıkan zararın kendi sorumluluğunda olduğu, sigorta şirketlerine başvuruda bulunulmayacağı belirtildiğinden  ortaya çıkan zararın da kiralayan tarafından karşılanması gerektiği belirtilmiştir. Aksi yönde karar kuran yerel […]

Yargıtay; araç değer kaybı tazminatı davalarında, araç değer kaybı yeterli bilirkişi incelemesi sonucunda tespit edilerek karara bağlanmalıdır. Aksi takdirde eksik bilirkişi incelemesi ile verilecek olan karar bozma sebebidir. Somut vakada görüldüğü üzere araç değer kaybı talep eden davacının aracı daha önceden başka bir kazaya karışmıştır ancak daha önceki kazaların durumu aracın almış olduğu hasar vb. […]

Bu Yargıtay emsal kararında; araç değer kaybı tazminatının esasında bir haksız fiilden kaynaklı tazminat talebi olduğu ve görevli mahkemenin asliye hukuk mahkemesi olduğuna ilişkindir.   3. Hukuk Dairesi         2017/13836 E.  ,  2017/13220 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın görev yönünden usulden reddine yönelik olarak verilen […]

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/18030E., 2016/5795K. Ve 11.05.2016 tarihi emsal kararı şu şekildedir:   Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R- Davacılar vekili, davalı …’ne zmms poliçesi ile sigortalı […]

Kaza sonucunda hasara uğrayan aracın onarım masrafları, taşıtın riziko tarihindeki değerini aşar ya da taşıt onarım kabul etmezse taşıt tam hasara uğramış sayılır. Ülkemiz sigortacılık mevzuatında pert kavramına ilişkin herhangi bir tanım yer almamakla birlikte uygulamada pert kavramı ağır yada tam hasara uğramış araçlar için kullanılan bir terimdir. Pert Kavramına Dair Yasal Dayanak 18/07/1997 tarihli […]

Araç değer kaybı tahsil talebinde öncelikle gerçekleşen trafik kazasının çift taraflı olması gerekmektedir. Çift taraflı bir trafik kazasında, kaza nedeniyle araçta meydana gelen değer kaybı, gerçek zarar içinde değerlendirilir. Bu zarardan Karayolları Trafik Kanunu gereğince hem zarar veren sürücü, hem aracın işleteni varsa bağlı olduğu teşebbüsün sahibi müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Bunun yanı sıra […]

error: Araç Değer Kaybı Danışmanı’nın yazılı içeriklerinin tamamı korunmaktadır!
WhatsApp chat Araç Değer Kaybı Danışmanı WhatsApp