Tag Archives: danıştay idarenin hizmet kusuru değer kaybı

Danıştay 15. Daire Başkanlığı         2017/1358 E.  ,  2017/5064 K. “İçtihat Metni” T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2017/1358 Karar No : 2017/5064 Temyiz Eden (Davalı) : Karşı Taraf (Davacı) : Vekili : İstemin Özeti :Davacıya ait 63 VA 188 plakalı aracın Diyarbakır Fakülte Yolu kavşağında 29/06/2011 tarihinde […]

error: Araç Değer Kaybı Danışmanı’nın yazılı içeriklerinin tamamı korunmaktadır!
WhatsApp chat Araç Değer Kaybı Danışmanı WhatsApp