Tag Archives: pert araç

17. Hukuk Dairesi      2016/3662 E. , 2019/342 K. (Yargıtay: İş Gücü Kaybı – Maddi Tazminat – Trafik Kazası – Yaralama)   “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm davacılar vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: – […]

Kaza sonucunda hasara uğrayan aracın onarım masrafları, taşıtın riziko tarihindeki değerini aşar ya da taşıt onarım kabul etmezse taşıt tam hasara uğramış sayılır. Ülkemiz sigortacılık mevzuatında pert kavramına ilişkin herhangi bir tanım yer almamakla birlikte uygulamada pert kavramı ağır yada tam hasara uğramış araçlar için kullanılan bir terimdir. Pert Kavramına Dair Yasal Dayanak 18/07/1997 tarihli […]

WhatsApp chat WhatsApp Danışma - Başvuru Hattı