Tag Archives: yargıtay kararları

17. Hukuk Dairesi      2016/3662 E. , 2019/342 K. (Yargıtay: İş Gücü Kaybı – Maddi Tazminat – Trafik Kazası – Yaralama)   “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm davacılar vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: – […]

17. Hukuk Dairesi         2016/4299 E.  ,  2019/546 K. (Yargıtay: Araç Değer Kaybı – Çekici Bedeli – Hasar)   “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki maddi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: – K A […]

WhatsApp chat WhatsApp Danışma - Başvuru Hattı